Artykuły: Redakcja Info

Nowy cykl wideo Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego to niespieszne, acz intrygujące rozmowy przy herbacie lub kawie o ludziach i sprawach, które przyjaciół Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego i liturgicznych poszukiwaczy mogą zaciekawić: skąd się wzięła dominikańska muzyka, jaka sztuka powinna zdobić nasze kościoły, komu się chce studiować liturgię, jak to jest być katechumenem.
Informujemy, iż dniu 4 maja sześciu naszych braci, trzech braci studentów i trzech kapłanów podjęło zadania opiekuńczo-porządkowe w Domu Pomocy Społecznej w Bochni. Bracia zmienią siostry dominikanki, które zakończyły już swoją posługę w tamtejszym DPS-ie.