Artykuły: Redakcja Info

11 grudnia br., w Izbie Senatu Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii, nasz brat o. Zdzisław Szmańda obronił pracę doktorską pt: "Bizantyjczyk poznaje Włochy i Moskwę – życie i myśl Maksyma Greka w kontekście międzywyznaniowym" ("A Byzantine encounters Italy and Moscow – The life and thought of Maximus the Greek in the inter-confessional context").
Zakończyły się prace prowadzone w ramach trzeciego etapu digitalizacji połączonej z konserwacją kolekcji negatywów fotograficznych o. Adama Studzińskiego OP, przechowywanych w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Polska Prowincja Dominikanów otrzymała na ten cel dofinansowanie ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.