Późnym popołudniem Franciszek – podobnie jak czynili to jego poprzednicy – poprowadził procesję z benedyktyńskiej bazyliki św. Anzelma na Wzgórzu Awentyńskim do pobliskiej bazyliki św. Sabiny.

Sięgającą czasów starożytnych tradycję procesji do dominikańskiej bazyliki na rozpoczęcie czterdziestodniowego Wielkiego Postu przywrócił pół wieku temu Jan XXIII. W prastarej świątyni na znak pokuty ostatni papieże posypywali głowy popiołem kardynałom i wiernym.

W tegorocznej procesji wraz z papieżem Franciszkiem szli kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, benedyktyni z opactwa na Awentynie, dominikanie i wielu wiernych. W bazylice św. Sabiny Franciszek przewodniczył mszy świętej połączonej z obrzędem posypania głów popiołem.

Ludzie zapominają, że nie są Bogiem

„Wielki Post wzywa nas do »przebudzenia«, przypomnienia sobie, że jesteśmy stworzeniami, że nie jesteśmy Bogiem. Gdy spoglądam na małe środowisko codzienne i widzę walkę o władzę, o miejsca, myślę: ludzie ci bawią się w Boga Stwórcę, a jeszcze nie zdali sobie sprawy, że nie są Bogiem” – mówił w kazaniu Ojciec Święty.

Podkreślił, że jest to szczególnie ważne, gdyż „żyjemy w świecie coraz bardziej sztucznym, w kulturze »robienia«, »tego, co użyteczne«, nie zdając sobie sprawy, że ze swego horyzontu wykluczamy Boga”.

„Grozi nam także zamknięcie, zapominanie o innych. Ale tylko wówczas, gdy trudności i cierpienia naszych braci są dla nas wyzwaniem, dopiero wtedy możemy rozpocząć drogę nawrócenia ku Świętom Paschalnym. Jest to droga obejmująca krzyż i wyrzeczenie” – wskazał Papież.

Nie chodzi o dobre samopoczucie

W dalszej części kazania Ojciec Święty przypomniał o trzech głównych elementach towarzyszących przeżywaniu Wielkiego Postu, którymi są: modlitwa, post i jałmużna.

Mówiąc o modlitwie, stwierdził, że „jest ona siłą chrześcijanina i każdej osoby wierzącej”, bo „w słabości i kruchości naszego życia możemy zwrócić się do Boga z ufnością dzieci i wejść z Nim w komunię”. „Wielki Post to czas modlitwy, modlitwy bardziej intensywnej, gorliwszej, bardziej zdolnej unieść potrzeby braci, wstawiać się przed Bogiem za tak wiele sytuacji ubóstwa i cierpienia” – dodał Franciszek.

„Drugim znaczącym elementem drogi wielkopostnej jest post. Musimy uważać, aby nie uprawiać postu formalnego, który w istocie nas »zaspokaja«, bo sprawia, że mamy dobre samopoczucie” – mówił dalej Papież.

Nauczał, że „post ma sens, jeśli naprawdę uszczupla nasze bezpieczeństwo, a także jeśli wynika z niego jakaś korzyść dla innych, jeśli pomaga nam praktykować styl Miłosiernego Samarytanina, który pochyla się nad swoim bratem w potrzebie i troszczy się o niego”.

Nie jesteśmy już bezinteresowni

Zatrzymując się przy jałmużnie, Franciszek podkreślił, że „wskazuje ona na bezinteresowność, ponieważ w jałmużnie obdarowujemy kogoś, od kogo nie spodziewamy się otrzymania czegoś w zamian”.

„Dziś często bezinteresowność nie jest częścią życia codziennego, w którym wszystko kupuje się i sprzedaje. Wszystko się oblicza i mierzy. Jałmużna pomaga nam przeżywać bezinteresowność daru, który jest wolnością od obsesji posiadania, lęku przed utratą tego, co się ma, od smutku tych, którzy nie chcą się dzielić z innymi swoim dobrobytem” – ubolewał Ojciec Święty.

„Po raz kolejny Wielki Post kieruje swoje prorockie wezwanie, aby nam przypomnieć, że możemy dokonać czegoś nowego w samych sobie i wokół siebie tylko dlatego, że Bóg jest wierny, że nadal jest bogaty w dobroć i miłosierdzie i że zawsze jest gotów wybaczyć i zacząć od nowa. Z tą synowską ufnością wyruszmy w drogę!” – zakończył kazanie Papież.

Po liturgii Ojciec Święty spotkał się krótko ze wspólnotą dominikanów w ich kurii generalnej, przylegającej do bazyliki św. Sabiny.

Papież darował dominikanom

Wzniesiona w pierwszej połowie V wieku bazylika św. Sabiny to trójnawowa świątynia z dużą apsydą – jedna z najstarszych w Rzymie. W 1219 roku papież Honoriusz III podarował ją św. Dominikowi i założonemu przez niego Zakonowi Kaznodziejskiemu. Zostali w niej obleczeni w habity pierwsi polscy dominikanie: św. Jacek Odrowąż i bł. Czesław osobiście przez św. Dominika.

 

Obejrzyj galerię zdjęć – flickr.com / orderofpreachers